Střízlivost

23.10.2011 21:49

Střízlivost /sobrietas/ je umírněnost v užívání látek, které působí na psychický stav člověka. Do této oblasti patří narkotika, alkohol, drogy.

Užívání narkotik je dovoleno z léčebných důvodů – ke zmírnění bolestí, k obnovení sil organismu, k uklidnění. Jejich užívání se nikdy nesmí uskutečnit bez dohledu lékaře. Svévolné užívání těchto látek je vždy spojeno s mravním a psychickým nebezpečím. Podávání narkotik nemocnému nemá však mimo případ nesnesitelné bolesti, vést k odejmutí užívání jeho rozumu; člověk, který se nachází v blízkém nebezpečí smrti, by neměl být otupen takovým způsobem, že by již nebyl schopen se připravit na smrt.Důstojnost člověka vyžaduje, aby pokud možno, mohl v tyto rozhodující chvíle své existence prožívat s plným vědomím. Je však přípustné, zmírnit jeho bolesti podáním narkotik a tišících prostředků i za cenu otupení jeho vnímání, jestliže je již na smrt připraven, bolesti jsou nadměrné, intensita bolesti by naopak mohla mít nepříznivý vliv na vyrovnaný stav jeho psychiky.

Zvlášť velkou odpovědnost berou na sebe výrobci a šiřitelé drog. Užívání drog představuje vážné ohrožení zdraví, života, psychofyzické integrity lidské osobnosti. Výroba a šíření drog představuje přímý hřích proti lidskému zdraví, životu, který je navíc spojen s těžkým celospolečenským pohoršením. Povinností státu je co nejrozhodněji potírat a trestat tyto zločiny.