Svěcení svátečního dne

23.10.2011 20:48

Mezi teology se diskutuje o tom, zda 3. přikázání Dekalogu /Ex 20,8 - 10/ je třeba pokládat za pozitivní božské přikázání nebo zda má svůj základ v přirozeném zákoně. Je možno rozlišit tři vrstvy:

a/přirozený zákon ukládá, aby člověk vzdával Bohu veřejný, společenský kult a tomuto kultu vyhradil určitý časový úsek

b/ tento závazek veřejného kultu je potvrzen Božím zákonem - ve SZ je ustanovena sobota, v Novém zákoně ustanovil Kristus společný liturgický kult při Poslední večeři.

C/ církev na základě Kristova pověření ustanovila sváteční dny, zasvěcené liturgickému kultu.