Tajné sebeodškodnění /occulta compensatio/

23.10.2011 11:40

je mimořádný a mimozákonný způsob, kdy se nespravedlivě poškozený tajně odškodní na svém dlužníkovi. Tento způsob je v zásadě nedovolený, neboť se protiví zákonům, může způsobit pohoršení, uvaluje podezření na další osoby. Je však mravně přípustný ve vyjímečných případech, jsou-li splněny tyto podmínky:

a/ není možné dosáhnout svého práva legálním způsobem

b/ věřitel má striktní právo na věc.

c/ dluh musí být mimo jakoukoliv pochybnost jistý

d/ není působena škody třetí osobě.