Vnitřní hříchy proti čistotě

23.10.2011 21:48

Jsou vnitřní potěšení v sexuálních představách, radost ze spáchaných hříchů, a nečistá touha. Do této oblasti spadají nečisté myšlenky /cogitationes impurae/ -  přemýšlení o sexuálních záležitostech s úmyslem dosáhnout sexuálního vzrušení; nečistá záliba /delectatio morosa/ - sexuální radost z představ sexuální činnosti, kterou si člověk jakoby ve fantazii zpřítomňuje; nečistá radost /gaudium impurum/ - radost z minulých hříšných úkonů; nečistá touha /desiderium impurum /. Při plné dobrovolnosti, s plným vědomím a souhlasem vůle jsou těžkými hříchy. Jejich špatnost je odvozena z objektu, kterého se týkají – cizoložná touha je vnitřním hříchem cizoložství atp.