Životní prostředí

23.10.2011 20:19

Dnešní krize životního prostředí se skládá ze tří komponent: te znečištění životního prostředí, z krize surovinových zásob a z energetické krize - ze stále se zvyšujícího vyčerpávání zásob energie a z její zvyšující se spotřeby. 

Bůh svěřil člověku zemi, aby ji „obdělával a střežil„. Stvoření svěřené člověku nemá pouze služebný charakter, ale i svou vlastní hodnotu. Proto povinnosti vůči tvorstvu jsou také součástí povinností vůči Stvořiteli. Církev upozorňuje na skutečnost, že menšina lidstva v rozvinutých zemích spotřebuje většinu energetických a surovinových zásob. Pro národy , žijící v blahobytu z těchto skutečností vyplývá závazek snažit se o alternativní životní styl.

Zachování životního prostředí je závažnou povinností i v individuální rovině. Nešetrnost vůči přírodě, mrhání surovinovými zdroji, nedodržování ekologických předpisů představují za určitých okolností závažná provinění.