Způsob náhrady

23.10.2011 20:16

Absolutně celou náhradu /in solidum absolute/ je povinen poskytnout hlavní činitel /cooperator principalis/ . jsou to především mandans, někdy i consulens /v případě c. doctrinale /, jestliže jeho rada měla rozhodující vliv. 

Podmíněně celou náhradou /in solidum conditionate/ jsou povinni všichni účastníci nespravedlivého poškození. Když jeden nenahradí musí nahradit ostatní jeho díl, ale mohou po něm žádat náhradu.

Částečnou náhradou jsou povinni cooperatores subordinati - podřízení spolupracovníci, jejichž účast nebyla nezbytná. Jsou povinni nahradit podle míry zavinění.

Jestliže se různí pachatelé zúčastnili různým způsobem, platí pro řád náhrady tato pravidla:

1/ na prvním místě vrátí věc, kdo ji právě vlastní

2/ na druhém místě poskytne náhradu mandans a někdy i consulens. Když oni nahradí, jsou ostatní od povinnosti náhrady osvobozeni

3/ na třetím místě vykonavatel rozkazu nebo rady - může však žádat odškodnění od toho, kdo mu dal příkaz nebo radu

4/ na čtvrtém místě ostatní spolupracovníci

5/na pátém místě negativní účastníci.