Archiv - promluvy

Velikonoční 5.neděle (cyklus B)

23.10.2011 22:54
Středem kultu církve je svátost. Svátost znamená, že na prvním místě nejsme my, kteří něco činíme, ale že nám Bůh svým konáním v předstihu vychází vstříc, hledí si nás a vede nás k sobě. A je tu...

Velikonoční 5.neděle (cyklus C)

23.10.2011 22:50
Ve druhém čtení z knihy Zjevení apoštola Jana jsme slyšeli obraz nebeské liturgie. „hle Boží stan mezi lidmi. Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem a On – Bůh s nimi – bude...

Velikonoční 5.neděle (cyklus C)

23.10.2011 22:51
Ve druhém čtení z knihy Zjevení apoštola Jana jsme slyšeli obraz nebeské liturgie. „hle Boží stan mezi lidmi. Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem a On – Bůh s nimi – bude...

Velikonoční 6.neděle (cyklus A)

23.10.2011 22:55
V 1. čtení jsme slyšeli, jak se v prvotní době šířilo křesťanství. Když do samařského města přišel jáhen Filip a začal tam hlásat Krista, mnozí přijali křest. Když se to dozvěděli...

Velikonoční 6.neděle(cyklus C)

23.10.2011 22:55
Ve 2. čtení jsme slyšeli o vidění nebeského Jeruzaléma. Toto vidění je plné symbolů: nebeský Jeruzalém, tj. nebeská blaženost je líčen jako bezpečné město, obehnané hradbami. Město, hradby, to vše...

Velikonoční 7.neděle (cyklus A)

23.10.2011 23:00
V evangeliu jsme slyšeli Pána, který při Poslední večeři říká svému Otci: „zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa“. Zamysleme se dnes nad jménem Božím a nad naším vztahem...

Velikonoční 7.neděle (cyklus C)

23.10.2011 22:56
Slyšeli jsme část velekněžské modlitby našeho Pána, kterou pronesl při Poslední večeři. Pán se modlí nejen za své učedníky, ale za všechny, kteří pro jejich slovo uvěří v Něho. Modlí se za nás...

Velikonoční pondělí

23.10.2011 23:17
V lidském životě se vyskytují situace, o kterých se snad právem říká, že jsou takovým vzkříšením. Někdo se po těžké nemoci uzdraví, a když po prvé vyjde ven do přírody, tu řekne, že se cítí jako...

Velikonoční pondělí

23.10.2011 23:18
Slavíme největší svátky církevního roku velikonoce. Pro každého křesťana je to takový top event – vrcholový zážitek. Vrcholový zážitek to byl jistě pro Kristovy učedníky – změnil celý jejich život....
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11