Archiv - promluvy

2. neděle po Narození Páně

23.10.2011 23:10
Prožíváme stále vánoční dobu, radostné koledy stále znějí v našich chrámech, přicházíme k jesličkám, abychom se poklonili Božskému dítěti. To vše líbezné a milé v nás však nesmí přehlušit vědomí o...

250 Jahre Jubiläum

23.10.2011 22:30
Homilie zum 25. Sonntag im  Jahreskreis. Sehr geehrte Herrschaften, liebe Freunde! Wir haben uns versammelt um in dieser Kapelle um einen Festgottessdienst in dieser Kapelle des Schlosses...

Advent

23.10.2011 23:01
Apoštol Pavel vybízí, abychom se připravili „pro příchod našeho Pána Ježíše Krista“ a s pomocí Boží milosti se uchovali v bezúhonnosti. Pavel používá právě slova příchod, latinsky adventus, od...

Adventní 1.neděle (cyklus A)

23.10.2011 23:09
Brněnská diecése uspořádala iniciativu Tolle, lege – Vezmi a čti jako přípravu na rok 2013 výročí 1150 let  příchodu sv Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Motto této přípravy je vzato...

Adventní 1.neděle (cyklus C)

23.10.2011 23:06
Boží soud. Dnes začíná nový církevní rok. Je první adventní neděle. Snad se nám může zdát divné, že nový církevní rok začíná čtením evangelia o konci světa. Začátek a konec – jak to spolu ladí?...

Adventní 2.neděle (cyklus A)

23.10.2011 23:09
Předchůdce Páně! Poustevník žijící na poušti, oblečen ve velbloudí srst, který se živí exotickou stravou – medem z divokých včel, kobylkami – tato postava nás provází adventem. Nezdá se,...

Adventní 2.neděle (cyklus C)

23.10.2011 23:10
Vzpomínám si, jak jsem nedávno v Olomouci navštívil Arcidiecézní církevní muzeum. Nachází se tam sbírka různých obrazů s duchovní tématikou. Zaujal mě obraz: Lukáš maluje portrét Panny...

Adventní 3.neděle (cyklus A)

23.10.2011 23:12
Výraz „trpělivě“, „trpělivost“ se vyskytuje v dnešním 2. čtení celkem 4x. Apoštol Jakub vybízí křesťany k trpělivosti v souženích. A důvod pro trpělivost, který jim předkládá – Pán...

Adventní 3.neděle (cyklus C)

23.10.2011 23:11
V dnešním evangeliu se setkáváme opět s postavou pro dobu adventní zcela typickou se sv Janem Křtitelem. Jméno Jan – Bůh je milostivý – dostal Jan již před svým početím od anděla. Druhý název...

Adventní 4.neděle (cyklus A)

23.10.2011 23:14
1. čtení nám vypráví příběh o starozákonním králi Achazovi, proti kterému r. 735 př. K. vytáhli do boje hned dva králové, totiž  efraimský král Pekach a aramejský král Rezin. Bůh ujišťuje...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>