Archiv článků

Adventní 3.neděle (cyklus C)

23.10.2011 23:11
V dnešním evangeliu se setkáváme opět s postavou pro dobu adventní zcela typickou se sv Janem Křtitelem. Jméno Jan – Bůh je milostivý – dostal Jan již před svým početím od anděla. Druhý název Křtitel, mu dal lid na základě jeho činnosti v poušti, kdy jako kazatel kajícnosti uděloval kajícníkům...

Adventní 2.neděle (cyklus C)

23.10.2011 23:10
Vzpomínám si, jak jsem nedávno v Olomouci navštívil Arcidiecézní církevní muzeum. Nachází se tam sbírka různých obrazů s duchovní tématikou. Zaujal mě obraz: Lukáš maluje portrét Panny Marie. Obraz představoval evangelistu Lukáše, před nímž sedí Panna Maria, on sedí za plátnem a maluje...

2. neděle po Narození Páně

23.10.2011 23:10
Prožíváme stále vánoční dobu, radostné koledy stále znějí v našich chrámech, přicházíme k jesličkám, abychom se poklonili Božskému dítěti. To vše líbezné a milé v nás však nesmí přehlušit vědomí o tom, proč se to všechno stalo. Nestalo se to proto, abychom jednou za rok slavili milé svátky,...

Adventní 1.neděle (cyklus A)

23.10.2011 23:09
Brněnská diecése uspořádala iniciativu Tolle, lege – Vezmi a čti jako přípravu na rok 2013 výročí 1150 let  příchodu sv Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Motto této přípravy je vzato ze života Sv Augustina, který v zahradě slyšel dětský hlas Tolle, lege – Vezmi a čti – a vzal do rukou...

Adventní 2.neděle (cyklus A)

23.10.2011 23:09
Předchůdce Páně! Poustevník žijící na poušti, oblečen ve velbloudí srst, který se živí exotickou stravou – medem z divokých včel, kobylkami – tato postava nás provází adventem. Nezdá se, že je to příjemný společník.  Asi to není člověk, s kterým bychom chtěli trávit dovolenou....

Homilie na misijní neděli

23.10.2011 23:08
Slavíme dnes misijní neděli. V 1. čtení jsme slyšeli prorocké vidění Izaiáše, popisující jak národy světa přicházejí se svým bohatstvím k Hoře Siónu. Touto duchovní horou Sión je Kristova církev, ve které se shromažďují národy světa. Tyto národy přinášejí do lůna církve své duchovní bohatství...

Mezidobí 28.neděle (cyklus B)

23.10.2011 23:07
Ve 2. čtení jsme slyšeli slova: „Boží slovo je plné života a síly, je ostřejší než dvojsečný meč.“  Boží slovo je obsaženo v Písmu sv. Bůh se chtěl lidem zjevit, proto ve své blahosklonnosti používá i lidských prostředků, aby se nám lidem sdělil: totiž lidského slova mluveného i zapsaného....

Mezidobí 04.neděle (cyklus C)

23.10.2011 23:07
V dnešním 2. čtení jsme slyšeli překrásný text apoštola Pavla, který nazýváme Velepíseň lásky. Text, který by měl být v rodinné Bibli stále připraven k otevření – 12. a 13. kapitola 1. listu ke Korinťanům. Proč? Protože tento text nastavuje zrcadlo našim vztahům. Naší lásce. A když...

Adventní 1.neděle (cyklus C)

23.10.2011 23:06
Boží soud. Dnes začíná nový církevní rok. Je první adventní neděle. Snad se nám může zdát divné, že nový církevní rok začíná čtením evangelia o konci světa. Začátek a konec – jak to spolu ladí? Baže ladí. Náš život je orientován k určitému cíli. Smysl našeho života je dán cílem,...

Velikonočn íHod Boží

23.10.2011 23:06
Při slavení velikonoční vigilie jsme obnovili svůj křestní slib: s rozsvícenými svícemi v rukách jsme se zřekli ducha zla, vší jeho pýchy, všech jeho skutků. Zřekli jsme se především pýchy, to je snahy prosadit svou vůli proti vůli Boží, zřekli jsme se svého „Ne“ vůči Bohu a vyslovili jsme své...
Záznamy: 61 - 70 ze 379
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>