Archiv článků

Poděkování za individuální dotaci

15.04.2018 17:15
Tímto dopisem děkuji zástupcům města Hrotovice za poskytnutí dotace na realizaci plynového topení v kostele sv. Vavřince v Hrotovicích. Váš příspěvek nám umožnil, že jsme mohli tento projekt realizovat a finančně pokrýt. Topení slouží nejen našim farníkům, ale i občanům našeho města,...

Adventní koncerty

27.11.2017 22:06
Zveme Vás na Adventní koncerty do kostela sv. Vavřince v Hrotovicích.

Noc kostelů 2017

12.05.2017 20:00
Zveme vás na Noc kostelů 9.6.2017 do kostela sv. Vavřince v Hrotovicích.  

Změny ve farnosti

02.09.2016 22:00
Vítáme v Hrotovicích nového správce farnosti kněze Jana Kováře.  Loučíme se s farářem Leopoldem Nesvedou a přejeme v nové farnosti vše dobré. Správu nad farností Hrotovice, Krhov a Radkovice u Hrotovic  bude duchovně spravovat kněz Jan Kovář, který bude nově působit...

4.neděle velikonoční, cyklus B

02.05.2012 20:30
4. neděle velikonoční, cyklus B Leonidas, otec církevního spisovatele Origena, se často skláněl nad kolébkou svého syna a líbával ho na prsou. Když se ho ptali, co to znamená, odpovídal: „klaním se Bohu, přítomnému v srdci tohoto křesťana“. Origenes sám později napsal: „vím, že má duše je...

3. neděle velikonoční, cyklus B

24.04.2012 18:02
3. neděle velikonoční, cyklus B V 1. čtení jsme slyšeli kázání apoštola Petra jeruzalémským židům. Toto kázání nás udivuje svou otevřeností a nebojácností. Apoštol svým posluchačům čte pěkně levity: vy jste se zřekli Svatého a Spravedlivého, Původce života jste dali zabít. V tomto...

2. neděle velikonoční, cyklus B

19.04.2012 18:31
2. neděle velikonoční, cyklus B V 1. čtení jsme slyšeli, že apoštolové „vydávali s velkou působivostí svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše“ a v evangeliu jsme slyšeli o původu tohoto svědectví – totiž o zjevení zmrtvýchvstalého Ježíše apoštolům. První skutečností, s kterou...

Pondělí velikonoční, cyklus B

19.04.2012 18:30
Pondělí velikonoční, cyklus B V dnešním evangeliu máme před očima světlý i tmavý obraz – vidíme ženy, které se Ježíši klaní a vyznávají jej jako vzkříšeného Pána, a na druhé straně vidíme velekněze a starší, kteří Ježíše nepřijímají a vojáky, kteří se nechají podplatit, aby vydali falešné...

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, cyklus B

19.04.2012 18:28
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně /B/. Vítám vás o Svátku všech svátků – o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Co dělá člověk před velkými svátky? Vy ženy jistě pohotově odpovíte: uklízí se, gruntuje. Každý chce ten příbytek mít čistý. Při tom úklidu se také najde spousta věcí zbytečných, zastaralých,...

5. neděle postní, cyklus B

19.04.2012 18:27
5. neděle postní, cyklus B Hospodin praví v prvním čtení ústy proroka Jeremiáše: „vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem, a oni budou mým lidem“. Hospodin hovoří o Zákonu v lidském srdci – ten zákon, který máme v srdci nazýváme svědomím. O...
Záznamy: 1 - 10 ze 376
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>