Archiv článků

Slavnost Nejsvětější Trojice

23.10.2011 23:22
Slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice. Tento svátek je jakýmsi shrnutím všeho, co jsme slavili v předchozím období během církevního roku. O vánocích jsme slavili, jak nám nebeský Otec poslal na svět svého jediného Syna, o velikonocích jsme si připomínali Vykoupení a Spásu, čin Syna, minulou neděli...

Slavnost Seslání Ducha Sv.

23.10.2011 23:22
Slavíme Slavnost Seslání Ducha Sv. Kdo je Duch Sv.? Víme, že je třetí božskou osobou. Ale to je také všechno. A není to trochu málo? Papež Pius XI. nazval Ducha Sv. neznámým bohem. Zdá, se že měl pravdu. O Duchu Sv toho opravdu mnoho nevíme, nebo lépe řečeno, se o něm moc nemluví. A na druhé...

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

23.10.2011 23:21
Kněz cestoval vlakem. Se spolucestujícími se po čase rozproudil rozhovor. Ukázalo se, že se jedná o členy Svědků Jehovových. Vystartovali s obvyklým arzenálem výpadů proti církvi. Hlavním kamenem úrazu byla mariánská úcta. Prý je proti Bibli, křesťanství spočívá v Následování Krista a ne v úctě k...

Slavnost Nejsvětější Trojice (cyklus A)

23.10.2011 23:21
Mistr Eckhardt, středověký kazatel jednou pravil: „Mnozí lidé se dívají na Boha jako na dojnou krávu, a domnívají se, že milovat Boha znamená totéž co milovat krávu. Krávu milujeme pro její mléko, sýr a tvaroh, a pro užitek, který ti přináší, takto jednají lidé, kteří milují pro jen pro jeho dary...

Slavnost Krista Krále

23.10.2011 23:20
V dnešním čtení z listu Kolosanům jsme slyšeli vyznání víry prvních křesťanů v Ježíše Krista. Z tohoto textu jasně vysvítá, že první křesťané byli skálopevně přesvědčeni o Božství Spasitele. Tvrdí se v něm, že On je věrný obraz neviditelného Boha, že v Něm bylo všechno stvořeno, svět viditelný i...

Slavnost Matky Boží Panny Marie (cyklus A)

23.10.2011 23:20
„když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna“ slyšeli jsme v dnešním čtení. „Naplnil se čas“ – „plnost času“ – to jsou pojmy, které se často vyskytují v Novém Zákoně. Plnost času – to je čas Bohem od věčnosti určený pro Vtělení Syna. A my všichni stále žijeme v plnosti času. Ano, i když často...

Vánoční doba - Půlnoční

23.10.2011 23:19
Evangelní vyprávění, které jsme slyšeli, které je z pera evangelisty letošního roku, a které se čte každoročně vždy o půlnoční mši sv. Podává pravdivé líčení o událostech, které obklopovaly Narození Páně. Jsou to události prosté, a když je oprostíme od všech pozdějších vánočních příkras, kterými...

Slavnost Seslání Ducha sv.

23.10.2011 23:19
Dnešního dne slavíme velkou událost – o židovském svátku Letnic, kdy vyvolený národ si připomínal předání Desatera na hoře Sinaj, v devět hodin dopoledne sestoupil Duch Sv na apoštoly shromážděné ve večeřadle v Jeruzalémě v podobě ohnivých jazyků. A oni pod vlivem Ducha Sv neohroženě vydávali...

Velikonoční pondělí

23.10.2011 23:18
Slavíme největší svátky církevního roku velikonoce. Pro každého křesťana je to takový top event – vrcholový zážitek. Vrcholový zážitek to byl jistě pro Kristovy učedníky – změnil celý jejich život. Posuďte sami – když se nějaký člověk radikálně změní, co si řekneme – něco se s ním muselo...

Vánoční doba - Půlnoční 2010

23.10.2011 23:18
Drazí přátelé, ve větším počtu než obvykle jste dnes zaplnili tento chrám a já vás zde všechny s radostí vítám. Vždyť radost je ten charakteristický rys této noci a těchto svátků. Radost nás všechny spojuje v jedno společenství, i když se v běžném životě hlásíme k různým názorům. Nekažme si...
Záznamy: 41 - 50 ze 379
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>