Morální teologie

Seznam použitých zkratek

21.10.2011 21:52
AA                   Dekret II. vat.koncilu Apostolicam...

Mravní ctnosti

23.10.2011 10:57
Morální teologie se zabývá lidskými úkony, které v člověku Bůh působí aktuální /pomáhající/ milostí. Tyto úkony jsou neseny vlitými způsobilostmi /habitus,/ - ctnostmi. V řádu mravním, t.j. v látce...

Dělení ctností

23.10.2011 10:58
Ctnosti se děli z různých hledisek na části subjektivní, integrální a potenciální. Části subjektivní vyjadřují rozdělení hlavní ctnosti na různé druhy /species/, které jsou rovnocennými druhy...

Rozumnost

23.10.2011 10:59
Prudentia - fronesis - překládáme obvykle termínem „ rozumnost„. Někdy se používá také výrazů „ obezřetnost,, opatrnost. Výraz rozumnost však nejlépe vystihuje charakteristiku této ctnosti -...

Potřeba rozumnosti

23.10.2011 11:00
Rozumnost je maxime necessaria -  nejvýš potřebná! Bez rozumnosti nelze vést počestný, mravní život, bez ní není člověk schopen volby správných prostředků. Tuto skutečnost potvrzuje praktický...

Činnosti rozumnosti

23.10.2011 11:01
Rozumnost se rozvíjí ve třech stupních - consilium - rada, electio - volba, imperium - příkaz. a/consilium - rada - spočívá v uvažování, v rozvaze  o vhodnosti či nevhodnosti...

Objekt rozumnosti

23.10.2011 11:06
Činnost rozumnosti se týká situací, které jsou originální, často komplikované, spletité, v kterých dochází ke střetu různých mravních požadavků. Jedná se o situace, na které dosud žádný moralista...

Získaná a vlitá rozumnost

23.10.2011 11:06
Rozumnost člověk získává zkušeností, cílevědomým  a soustavným pěstováním. Vlitá rozumnost je vlita do duše při udělení milosti posvěcující. Od získané ctnosti se liší příčinou, cílem,...

Části rozumnosti

23.10.2011 11:07
Každá ctnost má různé části. Tyto části se dělí na subjektivní, integrální a potenciální. Subjektivní jsou ty jimiž se rod /genus/ hlavní ctnosti dělí na různé druhy /species/. Integrální části...

Rozumnost v Písmu svatém

23.10.2011 11:07
Starý zákon. Pojednání o rozumnosti nacházíme ve Starém zákoně především v naučných knihách: Kniha Přísloví, Job, Kazatel, Sirachověc, Kniha Moudrosti. Pravou rozumností v pojetí Starého zákona je...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>