Archiv článků

4. neděle adventní, cyklus B

23.02.2012 18:41
4. neděle adventní. Slyšeli jsme evangelium, které je jistě nejčtenějším evangelním úryvkem během církevního roku: slyšíme jej o většině mariánských svátků a jeho slova jsme vyslechli i dnes o čtvrté neděli adventní, která je mariánskou nedělí na samém prahu vánoc. A nejen to – obsah tohoto...

2. neděle adventní, cyklus B

23.02.2012 18:39
2. neděle adventní. Když jsme v dnešním 2. čtení z listu apoštola Petra slyšeli, že na konci světa se nebesa stráví v ohni a živly se v žáru rozplynou, možná se nás zmocnila i hrůza. Snad nás napadla i myšlenka, že by to mohla být atomová katastrofa. Dnešní možnosti skutečně...

1. neděle adventní, cyklus B

29.11.2011 10:24
neděle adventní /B/ Začínáme nový církevní rok, vstupujeme do doby adventní. Ve vstupní modlitbě jsme slyšeli slova: „ Pane, veď naši vůli tak, ať jdeme vstříc Kristu spravedlivými skutky“. Advent má být pro nás dobou probuzení, a také dobou kdy hledíme vstříc Kristu, který přijde, aby nás...

Slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus A

26.11.2011 16:48
Slavnost Ježíše Krista Krále /A/ Bylo to krátce po nacistické okupaci Vídně. Katoličtí studenti, kteří vyšli z chrámu sv Štěpána demonstrovali. Neprovolávali však žádná politická hesla. Jen jedno jediné: „ať žije Kristus Král“. Tím vyjádřili: „nad námi není žádný Vůdce, naším jediným...

33. neděle v mezidobí, cyklus A

26.11.2011 16:46
33. neděle v mezidobí /A/ Prožíváme listopadové dny, které jsou typické svou zvláštní melancholickou atmosférou. Navštěvujeme naše hřbitovy, kde se v duchu setkáváme se všemi, kteří nás předešli na věčnost. Vracejí se nám vzpomínky na léta, která jsme s nimi prožili. Ozývají se...

32. neděle v mezidobí, cyklus A

15.11.2011 21:21
32. neděle v mezidobí /A/ Slavili jsme Slavnost Všech svatých. Co měli všichni svatí  společného. Byli to na jedné straně lidé velmi různorodí: muži, ženy, děti, kněží, biskupové, řeholníci, ale také matky, vdovy, otcové, lidé chudí i knížata, králové a císařové, lidé vzdělaní i...

31. neděle v mezidobí /cyklus A/

03.11.2011 12:42
31. neděle v mezidobí /A/ V určitém slova smyslu jsme duchovními potomky křesťanů v Soluni, křesťanů, kterým je adresován list apoštola Pavla, z něhož jsme dnes četli. Vždyť právě ze Soluně k nám přišli naši věrozvěstové Cyril a Metoděj. Jistě mezi působením apoštola Pavla a...

Slavnost Sv. Václava

23.10.2011 23:29
Slavíme slavnost Sv Václava, hlavního patrona českého národy. Kdo byl tento světec, kterého od nepaměti uctívá  český národ? Sv Václav se narodil r. 908 ve Stochově nedaleko Lán, jako syn českého knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry. Jeho dědečkem byl kníže Bořivoj, který spolu se...

Slavnost Svatého Štěpána

23.10.2011 23:28
Slavíme svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, prvního křesťana, který prolil svou krev pro Krista. Církev nám hned o vánocích staví před oči mučedníka, aby nás upozornila, že Vtělení Krista není jen záležitostí nějakého sentimentu, ale že jde především o naši spásu, o něco velmi důležitého, a že...

Slavnost Těla a Krve Páně

23.10.2011 23:28
Slavíme Slavnost Těla a Krve Páně. Dříve se tento svátek nazýval svátkem Božího Těla. Novější název totiž Těla a Krve Páně vhodněji naznačuje, oč tu jde – totiž o oběť. Proč bychom jinak hovořili o Těle a Krvi Páně? Tím, že hovoříme odděleně o Těle a Krvi, připomínáme si oběť, kterou Pán vykonal...
Záznamy: 31 - 40 ze 385
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>