Archiv článků

5. neděle v mezidobí, cyklus B

19.04.2012 18:22
5. neděle v mezidobí /B/ V modlitbě Věřím první věta zní: „věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného“. Ve 4. eucharistické modlitbě říká kněz slova: „ Děkujeme Ti, Bože, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti...

4. neděle v mezidobí, cyklus B

19.04.2012 18:21
4. neděle v mezidobí /B/ Připomínáme si významné jubileum 100 let od obnovení hrotovické farnosti, je snad i vhodné, abychom si s vděčností připomněli osobnosti, které stojí u zrodu farnosti. Říká se, že dějiny jsou učitelkou života, a proto není na škodu učinit si exkursi do dějin....

3. neděle v mezidobí, cyklus B

19.04.2012 18:19
3. neděle v mezidobí /B/ V evangeliu jsme slyšeli, jak Pán povolal své první apoštoly: Ondřeje a jeho bratra Šimona Petra, syny Zebedeovy, Jakuba a Jana. Povolal je od jejich sítí a řekl jim: „pojďte  za mnou a udělám z vás rybáře lidí“. Rybáři lovili tehdy do sítí – do sítí...

2. neděle v mezidobí, cyklus B

19.04.2012 18:06
                                                 &nbs

Jubileum farnosti

23.02.2012 18:53
4. neděle v mezidobí /B/ Připomínáme si významné jubileum 100 let od obnovení hrotovické farnosti, je snad i vhodné, abychom si s vděčností připomněli osobnosti, které stojí u zrodu farnosti. Říká se, že dějiny jsou učitelkou života, a proto není na škodu učinit si exkursi do dějin....

Hod Boží vánoční 2011

23.02.2012 18:48
Hod Boží vánoční – ve dne Říká se, že Vánoce jsou nejmilejší svátky v roce. Ale jsou to opravdu tak milé svátky?  Nejsou to svátky, jimž předchází shon, horečná činnost a nakonec  vyčerpanost? A potom, až se konečně rozsvítí ty svíce na vánočním stromku, rozbalí se dárky a octnou...

Půlnoční - vánoce 2011

23.02.2012 18:45
Vánoce – půlnoční 2011 Na konci 6. století přišli do Anglie misionáři. Hlásali před králem Edwinem evangelium.  Král jim pozorně naslouchal. Potom svolal své poradce, aby mu poradili, jaké stanovisko zaujmout k novému poselství. Jeden z nich povstal a prohlásil: „králi, za...

4. neděle adventní, cyklus B

23.02.2012 18:41
4. neděle adventní. Slyšeli jsme evangelium, které je jistě nejčtenějším evangelním úryvkem během církevního roku: slyšíme jej o většině mariánských svátků a jeho slova jsme vyslechli i dnes o čtvrté neděli adventní, která je mariánskou nedělí na samém prahu vánoc. A nejen to – obsah tohoto...

2. neděle adventní, cyklus B

23.02.2012 18:39
2. neděle adventní. Když jsme v dnešním 2. čtení z listu apoštola Petra slyšeli, že na konci světa se nebesa stráví v ohni a živly se v žáru rozplynou, možná se nás zmocnila i hrůza. Snad nás napadla i myšlenka, že by to mohla být atomová katastrofa. Dnešní možnosti skutečně...

1. neděle adventní, cyklus B

29.11.2011 10:24
neděle adventní /B/ Začínáme nový církevní rok, vstupujeme do doby adventní. Ve vstupní modlitbě jsme slyšeli slova: „ Pane, veď naši vůli tak, ať jdeme vstříc Kristu spravedlivými skutky“. Advent má být pro nás dobou probuzení, a také dobou kdy hledíme vstříc Kristu, který přijde, aby nás...
Záznamy: 21 - 30 ze 382
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>