Archiv článků

Seznam použitých zkratek

21.10.2011 21:52
AA                   Dekret II. vat.koncilu Apostolicam actuositatem AAS                 Acta  Apostolicae...

29. neděle v mezidobí

16.10.2011 00:00
29. neděle v mezidobí Před 14 dny jsme hovořili o 4 základních ctnostech: o rozumnosti, spravedlnosti, statečnosti a umírněnosti. Víme, že tyto postoje jsou tak potřebné, aby se náš život zdařil, abychom jej svou pošetilostí nepromarnili. Ale také víme, že tyto ctnosti jsou vzácnými květinami,...
Záznamy: 391 - 392 ze 392
<< 36 | 37 | 38 | 39 | 40