Archiv - promluvy

Mezidobí 05.neděle (cyklus C)

23.10.2011 22:49
V 1. čtení jsme slyšeli o povolání proroka Izaiáše. Izaiáš v jeruzalémském chrámě ve svatyni se v tajemném vidění setkal s Hospodinem. Toto setkání jej naplnilo strachem a...

Mezidobí 07.neděle (cyklus A)

23.10.2011 22:56
Vzpomínám si na jeden polský film, který jsem viděl kdysi dávno, byl to tuším film Potopa podle románu Henryka Sienkewidze. Pojednával o boji mezi německými a polskými rytíři. Jeden z těch...

Mezidobí 08.neděle (cyklus A)

23.10.2011 23:01
Když čteme evangelium, může se nám zdát, že Pán reaguje zvlášť tvrdě, když se jedná o peníze. Bohatému mladíkovi říká, aby prodal vše co má, peníze rozdal chudým a pak šel za ním. Odmítá rozsuzovat...

Mezidobí 10.neděle (cyklus C)

23.10.2011 22:03
V evangeliu jsme slyšeli dojemný příběh o vzkříšení mládence v Naimu. Evangelista Lukáš, „evangelista Kristova soucitu a milosrdenství“ nám tento příběh zaznamenal k našemu povzbuzení a útěše. Proč...

Mezidobí 11.neděle (cyklus C)

23.10.2011 22:03
Dnešní vstupní modlitba začínala krásnými slovy: „Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže; vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou...

Mezidobí 12.neděle (cyklus C)

23.10.2011 22:05
Touha po sjednocení lidstva je stará jako lidstvo samo. A nelze se tomu divit. Vždyť lidstvo trpělo dost na základě svého rozdělení: kolik to bylo válek a dějinných rozvratů, kterými muselo lidstvo...

Mezidobí 13.neděle (cyklus A)

23.10.2011 22:06
Slavíme rok křtu. O této svátosti pojednává také dnešní čtení z listu apoštola Pavla Římanům. Apoštol se vyjadřuje o tom, co křest v duši křesťana působí: „my všichni, kteří jsme byli...

Mezidobí 13.neděle (cyklus C)

23.10.2011 22:06
V dnešní modlitbě nad přinesenými dary říká kněz slova: „Bože, ty sám působíš, že nám tvé svátosti přinášejí spásu“. Svátosti a spása – tyto dva pojmy k sobě nerozlučně patří. Spasil nás...

Mezidobí 14.neděle (cyklus A)

23.10.2011 22:07
Nelze popřít, že v oblasti vědy a techniky lidstvo učinilo velké pokroky. Naši denní práci nám zjednodušují různé vynálezy – kalkulačky, počítače, o velkém pokroku ve zdravotnictví a medicíně...

Mezidobí 14.neděle (cyklus C)

23.10.2011 22:10
V evangeliu jsme slyšeli o rozeslání 72 učedníků. Je to událost, která v sobě skrývá zajímavé poučení. Pán měl kolem sebe nejen dvanáct apoštolů – ti tvořili takové to užší jádro - ale...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>