Archiv - promluvy

Adventní 4.neděle (cyklus C)

23.10.2011 23:13
IV. neděle adventní je tradičně v liturgii církve slavena jako neděle mariánská. Vždyť celá doba adventní je dobou mariánskou – tři postavy jsou pro adventní dobu charakteristické,...

Homilie na misijní neděli

23.10.2011 23:08
Slavíme dnes misijní neděli. V 1. čtení jsme slyšeli prorocké vidění Izaiáše, popisující jak národy světa přicházejí se svým bohatstvím k Hoře Siónu. Touto duchovní horou Sión je Kristova církev,...

Mezidobí 02. neděle (cyklus A)

23.10.2011 22:16
V dnešním 1. čtení jsme slyšeli o povolání proroka Izaiáše. Izaiáš slyší hlas: Jsi mým služebníkem, proslavím se tebou. Tuto myšlenku rozvíjí dále žalm: hle, přicházím splnit tvou vůli....

Mezidobí 02.neděle (cyklus C)

23.10.2011 22:15
Minulou neděli jsme slyšeli o křtu Páně v řece Jordánu a dnes jsme slyšeli o jeho účasti na svatbě v Káně Galilejské, kde Pán učinil počátek svých znamení. Tato událost je tak významná,...

Mezidobí 03.neděle (cyklus A)

23.10.2011 22:38
Minulou neděli jsme vstoupili do liturgického mezidobí, jehož první část končí v úterý před Popeleční středou – letos je Popeleční středa 9. března – a pokračuje po Slavnosti Seslání Ducha Sv – 13....

Mezidobí 03.neděle (cyklus C)

23.10.2011 23:12
Položíme-li křesťanovi otázku, která kniha je pro něj nejdůležitější, čekáme právem odpověď: evangelium. Víme, že evangelium obsahuje pro nás to nejpodstatnější: život a učení našeho Spasitele...

Mezidobí 04.neděle (cyklus A)

23.10.2011 22:45
Vzpomínám si, jak jsem jednou v Jinošově navštívil jednu devadesátiletou stařenku. Před sv přijímáním jsem jí přečetl úryvek z evangelia. Bylo to Osmero blahoslavenství, které jsme slyšeli v...

Mezidobí 04.neděle (cyklus C)

23.10.2011 23:07
V dnešním 2. čtení jsme slyšeli překrásný text apoštola Pavla, který nazýváme Velepíseň lásky. Text, který by měl být v rodinné Bibli stále připraven k otevření – 12. a 13. kapitola...

Mezidobí 05.neděle (cyklus A)

23.10.2011 22:49
V čem spočívá pravá zbožnost, pravý křesťanský život? Za dnů proroka Izaiáše se mnozí domnívali, že zbožnost spočívá především v obětech ve chrámě. Prorok však své současníky upozorňuje,...

Mezidobí 05.neděle (cyklus A)

23.10.2011 22:51
V čem spočívá pravá zbožnost, pravý křesťanský život? Za dnů proroka Izaiáše se mnozí domnívali, že zbožnost spočívá především v obětech ve chrámě. Prorok však své současníky upozorňuje,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>